Regulamin

 

Dokonanie rezerwacji oraz przebywanie w Willi Rudenka jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Doba trwa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

 

Rezerwację potwierdza wpłata 30% zadatku wartości na konto Bank Millennium 31 1160 2202 0000 0004 6003 4677

W przypadku rezygnacji z rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

 

Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 3 dni (w przypadku rezerwacji z miesięcznym wyprzedzeniem) od chwili złożenia zamówienia rezerwacji. Brak wpływu w w/w terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu.

Opłata za wynajem pokoi pobierana jest z góry pierwszego dnia pobytu.

W przypadku skrócenia pobytu pobrana opłata jest bezzwrotna.

 

W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu stanu wynajmowanego pokoju. W razie stwierdzenia przez pracownika Willi Rudenka zniszczeń, uszkodzeń lub braku elementów wyposażenia, pobrana kaucja zostanie zaliczona na poczet kosztów ich naprawy lub odtworzenia.

 

Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w wynajmowanych przez nich pokojach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak ich utratę.

W przypadku powstania szkody w pokoju z winy Gościa bądź z winy odwiedzających go osób, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.

 

Zakwaterowanie w Willi Rudenka i wykwaterowanie następuje w obecności pracownika Willi Rudenka.

Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Wynajmujący po przejeździe jest zobowiązany odebrać pokój, tj. sprawdzić stan mebli i sprzętów znajdujących się w wynajmowanym pokoju. Brak uwag ze strony wynajmującego w dniu przybycia do godziny 20:00 oznacza brak zastrzeżeń do stanu urządzeń i czystości w pokoju.

 

Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, zostaną obciążeni kosztami wymiany wkładki do zamka w wysokości 100 zł.

 

We wszystkich pomieszczeniach Willi Rudenka obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW!

Ze względu na drewnianą konstrukcję budynku należy bezwzględnie przestrzegać zasad przeciwpożarowych oraz BHP.

 

Na terenie Willi Rudenka obowiązuje bezwzględna cisza nocna w godzinach 23:00 – 8:00.

Goście zobowiązują się wykorzystywać wynajmowane pokoje jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez.

Osoby niebędące Gośćmi Willi Rudenka proszone są o opuszczenie jej terenu do godziny 23:00.

 

Opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. Przebywanie dzieci na placu zabaw możliwe jest tylko pod opieką dorosłych.

 

Przebywanie zwierząt w Willi Rudenka NIE JEST DOZWOLONE.

 

Goście są zobowiązani do pozostawienia pokoi w czystości, umycie sprzętów kuchennych i wyniesienia posegregowanych śmieci.

 

Kierownictwo Willi Rudenka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Willi Rudenka przez Gości, którzy w rażący sposób nie przestrzegają regulaminu.W przypadku, gdy Goście w rażący sposób nie przestrzegają regulaminu, naruszają spokój i/lub dobro sąsiadów oraz nie przestrzegają powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, kierownictwo Willi Rudenka zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia takim Gościom pobytu i nie jest wówczas zobowiązane do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

 

Za dewastację obiektu oraz jego wyposażenia, bezpodstawne użycie gaśnic Goście będą objęci dodatkowymi kosztami.

 

Parking na terenie obiektu jest niestrzeżony. Willa Rudenka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.

 

W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących czystości, porządku i stanu wyposażenia prosimy o poinformowanie o tym kierownika Willi Rudenka.

 

W przypadku niezamierzonego spowodowania przez Gości drobnych uszkodzeń, są oni zobowiązani do natychmiastowego poinformowania o tym kierownictwa Willi Rudenka w celu naprawienia usterek.

 

Willa Rudenka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności spowodowane czasowym brakiem wody i energii elektrycznej zawinionym przez zewnętrznych dostawców.

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU

Zarezerwuj pokój ! Napisz do nas!

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Adres:

 

Rudenka 24 B

38-277 Rudenka

Kontakt:

 

 +48 723802848

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.